Voorspellend onderhoud voor magazijn apparatuur: Kostenbesparing en efficiëntie

Voorspellend onderhoud maakt voorspellingen over de conditie van magazijn apparatuur mogelijk, waardoor de levensduur kan worden verlengd. Deze vorm van onderhoud komt steeds vaker voor, maar verschilt veel van eerdere onderhoudsuitvoeringen. Vroeger was dit namelijk gebaseerd op tijdschema’s of werd er onderhoud uitgevoerd bij een storing. Met voorspellend onderhoud worden de gegevens van de machine live bijgehouden, wat tijd en vooral kosten bespaard. 

Reactief, preventief of voorspellend onderhoud?

Er zijn verschillende soorten onderhoudsmodellen, op basis van wanneer de onderhoudstaken worden uitgevoerd. Met voorspellend onderhoud kunnen bedrijven anticiperen op storingen en onderhoud plannen wanneer en waar dat nodig is. Magazijn apparatuur kan hierdoor optimaal presteren, zonder dat er een kostbare uitval geriskeerd wordt. 

Reactief onderhoud 

Bij reactief onderhoud wordt een machine niet onderhouden, totdat er fouten optreden. Pas nadat een probleem is gedetecteerd en geanalyseerd, kan de daadwerkelijke fout worden bewerkt. Als dan de nodige onderdelen niet aanwezig zien, kan dit neerkomen op veel verlies door niet werkend apparatuur.

Preventief onderhoud

Bij voorspellend onderhoud worden de machines op regelmatige momenten onderhouden en slijtage onderdelen vervangen op basis van een cyclus. Deze momenten worden gebaseerd op prestaties uit het verleden en met de kennis en ervaringen van technici. Het omvat routinematig en op tijd gebaseerd onderhoud, op basis van een planning. Deze vorm van onderhoud voorkomt vaak uitval. 

Echter omdat onderdelen op basis van een routine worden vervangen, bestaat de kans dat de onderdelen eigenlijk nog goed zijn. Het gevolg is dat er duur onderhoud wordt gepleegd dat nog helemaal niet nodig was.

Voorspellend onderhoud

Bij voorspellend onderhoud gaat het om onderhoud in real-time, exact waar en wanneer dit nodig is. Dit is enkel mogelijk wanneer alle bedrijfsapparatuur via een Internet of Things netwerk in een live ecosysteem werken. Het onderhoud vindt plaats in real-time, wanneer en waar dit nodig is. Het gaat om de live conditie van magazijn apparatuur, en is niet gebaseerd op een planning zoals bij bovenstaand.

Wanneer je bijvoorbeeld beschikt over WMS hardware van MontaWMS, zoals pick-robots, computers of andere robotica weet je dat je deze apparatuur dagelijks nodig hebt. Om te voorkomen dat er hier een storing in komt, wat veel kosten en tijd kost, is het slim om te kijken naar onderhoud aan je WMS hardware en naar welke vorm van onderhoud voor jouw onderneming het best passend is.

Het maken van betrouwbare voorspellingen

Voor betrouwbare voorspellingen is een grote hoeveelheid aan gegevens nodig. Het vereist om deze reden databases en technologieën die zulke gegevens kunnen vastleggen, digitaliseren en bijhouden. Deze data moet namelijk bruikbare bevinden en inzichten leveren. 

Dit is mogelijk door gebruik te maken van cyber fysieke systemen te plaatsen, die helpen om apparatuur te integreren in een intelligent IoT-netwerk. Deze voorwaarden zijn cruciaal en de eerste stap bij het gebruik voor het maken van betrouwbare voorspellingen.

Voordelen van voorspellend onderhoud

De implementatie van voorspellend onderhoud kan indrukwekkende resultaten opleveren. Er kan namelijk beter inzicht zijn in het gehele bedrijf en andere bedrijfsmiddelen. Hierdoor kan er meerwaarde geboden worden en betere diensten aangeboden worden. 

Daarnaast leidt het consistent tot een beter gebruik van magazijn apparatuur, waardoor er lagere onderhoudskosten zijn en een langere levensduur, wat kosten besparend is. Door kostenbesparing en de efficiëntie is voorspellend onderhoud zeer zeker de moeite waard.

Misschien vind je ook leuk...